Temperament tipləri

Temperament tiplərinin güclü və zəif xüsusiyyətləri

Bütün uşaqlar eynidirmi?

Hər bir uşaq bir psixoloji əsasla dünyaya gəlir.

ENNEAQRAM TİPLƏRİNƏ ÜMUMİ BAXIŞ

Hər bir uşaq bir psixoloji əsasla dünyaya gəlir.

TEMPERAMENT TİPİNİZİ MÜƏYYƏN EDİN

Mən hansı tip insanam.

ENNEAQRAM MODELİNDƏN HANSI SAHƏLƏRDƏ İSTİFADƏ OLUNUR?

Başqalarını tanımaq, özümüzü tanımaqdan keçir.