KaryerİX (CharacterİX) Harda İstifadə Edilir:

hansı peşəyə gedim

KaryerİX (CharacterİX) nədir?

hələdə hansı peşəni seçim bilmirəm.