Fiziki və duyğusal istismar nə deməkdir?

Hər bir uşaq bir psixoloji əsasla dünyaya gəlir.

test3-6 yaş uşaqlarda psixoloji inkişaf

uşağı necə tanıyım

Temperament tipi anadangəlmə mövcuddur, yoxsa ətraf -mühitin təsiri ilə yaranır?

Temperament tiplərinin güclü və zəif xüsusiyyətləri

Fərqliyik, eyni deyilik amma bərabərik.

hansı peşəyə gedim